Hack CF - Hack Đột Kích - Hack CF Mới Nhất
Hack CF - Hack VinaCF - Hack Đột Kich - Hack CF Vina

Giải thích :
 + Tool Hack CF và Tool Mod Nhân vật CF + Vũ Khí CF đã được tách ra làm hai bản cho những người không muốn hack và muốn hack sử dụng riêng biệt với nhau.
+ Ở bản Mod Nhân vật CF + Vũ Khí CF không có chức năng Hack CF nào cả nhé !
+ Bạn chọn đúng bản mình cần để tải nhá !
Hotkey : F4 Tắt Sọ. F5 Bật Sọ Vàng. F6 Bật Sọ Đỏ .F8 Tắt auto. F9 auto đầu. F10 auto bụng==> Lưu ý : Khi chơi tránh spam mấy hotkey đó ra.
:: Xem Hướng Dẫn Tải ::